Lind psykologi

Sofia Lind, legitimerad psykolog
︎︎︎

Välkommen!Jag heter Sofia Lind och är legitimerad psykolog. Jag erbjuder terapi utifrån metoden ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) på Södermalm i Stockholm. Metoden är lämplig för många olika typer av psykiska besvär och jag har goda erfarenheter av att arbeta med exempelvis depression, ångest, låg självkänsla och relationssvårigheter. Jag är van att möta människor med allt från lindriga besvär till komplex psykiatrisk problematik.


Om mig


Jag är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning. Genomförd treårig vidareutbildning inom ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) 2017-2020. Jag har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin och inom primärvården.

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och skyldighet att skriva journal. Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och i svenska ISTDP-föreningen ISTDP Sweden.


Om terapi/ISTDPGenom livet upplever vi perioder av ökade psykiska påfrestningar eller psykiskt lidande. Ibland hittar vi sätt att ta oss vidare på egen hand, medan vi ibland fastnar och exempelvis upprepar destruktiva förhållningssätt till oss själva eller till andra människor. Vi kan då ha ett behov av hjälp för att komma vidare.

Jag arbetar med intensiv korttidspsykoterapi, ISTDP. Det är en affektfokuserad, integrativ metod som grundar sig i anknytningsteori och psykodynamisk teori. Fokus ligger på känslor, som är vår grund när det kommer till att vara i kontakt med oss själva, våra behov och med andra människor. Fokus ligger även på tankar, beteenden och de strategier som bidrar till symtom och svårigheter.

Under det första samtalet arbetar vi tillsammans för att ringa in en problemformulering för de känslomässiga besvär du upplever och formulera en målsättning för vad du vill få ut av terapin. Vi tittar på känslor, ångest, tankar och beteenden för att öka din förståelse för vad som orsakar det psykiska lidandet och hur vi kan arbeta för att hjälpa dig med det. Ett övergripande mål är att minska ditt lidande och att du ska få maximal tillgång till dina känslor och resurser.
  
Kontakt


Mail: sofia@lindpsykologi.se
Jag är föräldraledig till mars 2022 och kan inte ta emot några förfrågningar gällande psykoterapi under denna period. Du är varmt välkommen att höra av dig för tidsbokning efter detta.

Mottagningens besöksadress: ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9, Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Mariatorget.