Om mig


Jag är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning. Genomförd treårig vidareutbildning inom ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) 2017-2020. Pågående utbildning till speicalist i klinisk psykologi samt till leg. psykoterapeut, examen 2025. Jag har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin och inom primärvården.

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och skyldighet att skriva journal. Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och i svenska ISTDP-föreningen ISTDP Sweden.