Om mig


Jag är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning. Pågående treårig vidareutbildning inom ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) med avslut i maj 2020. Jag har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin och inom primärvården.

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och skyldighet att skriva journal. Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och i svenska ISTDP-föreningen ISTDP Sweden.