Om terapi/ISTDPGenom livet upplever vi perioder av ökade psykiska påfrestningar. Ibland hittar vi sätt att ta oss vidare på egen hand, medan vi ibland fastnar och exempelvis upprepar destruktiva förhållningssätt till oss själva eller till andra människor. Vi kan då ha ett behov av hjälp för att komma vidare.

Jag arbetar med psykodynamisk korttidspsykoterapi, ISTDP. Det är en känslofokuserad, integrativ metod som grundar sig i anknytningsteori och psykodynamisk teori. Våra känslor utgör vår grund när det kommer till att vara i kontakt med oss själva, med våra behov och önskningar och till att vara i känslomässig kontakt med andra människor. Under uppväxten kan vi dock ha lärt oss att vissa känslor inte är önskvärda, de orsakar istället oro/ångest och vi har hittat strategier för att undvika dessa känslor. Inom ISTDP arbetar man med att synliggöra undvikandestrategier och istället möta bakomliggande rädslor och smärtsamma känslor för att på så sätt kunna ha ett friare förhållningssätt till oss själva.  

Under det första samtalet arbetar vi tillsammans för att ringa in en problemformulering för de känslomässiga besvär du upplever och formulera en målsättning för vad du vill få ut av terapin. Vi tittar på känslor, ångest, tankar och beteenden för att öka din förståelse för vad som orsakar det psykiska lidandet och hur vi kan arbeta för att hjälpa dig med det. Ett övergripande mål är att minska ditt lidande och att du ska få maximal tillgång till dina känslor och resurser.